Inteligentny budynek
  • to jednoczesne połączenie niezależnych instalacji i urządzeń w jeden spójny zautomatyzowany system,
  • to sieć nowoczesnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych współdziałających ze sobą, aby stworzyć dla Ciebie idealne środowisko do nauki, pracy, zabawy i wypoczynku.
intel_bud_kolo

W porównaniu z klasycznymi instalacjami elektrycznymi, inteligentny system sterowania budynkiem pozwala na interakcję podsystemów, która daje Ci znaczące korzyści na wielu płaszczyznach.

Dzięki takiej integracji instalacji oraz ich zautomatyzowaniu uzyskujemy nowe możliwości i nową funkcjonalność, uniezależniając procesy zachodzące w budynku od czynnika ludzkiego. Inteligentny system poprzez sensory zbiera informacje z budynku, analizuje je i podejmuje określoną reakcję, a w razie potrzeby powiadamia Cię o tym.

Wszystko to prowadzi do zapewnienia wygody i wysokiego komfortu mieszkania, wyręczając Cię w codziennych obowiązkach, oszczędzając Twój czas, dodatkowo obniżając ilość zużywanej energii, redukując koszty ogrzewania i podnosząc poziom Twojego bezpieczeństwa.

Inteligentny budynek jest miejscem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb i oczekiwań.

To od Ciebie zależy stopień zautomatyzowania funkcji i instalacji w budynku.
Każdy projekt inteligentnego systemu jest kreowany indywidualnie pod kątem Twoich preferencji.


Jesteś tutaj: Inteligentny budynek Czym jest?